Pojem webové stránky zná asi každý, všichni je používáme a některé z nich pravidelně navštěvujeme. Ale co o nich vlastně víte? Znáte jejich funkci na internetu nebo z čeho se skládají? Tomu se bude věnovat tento článek.

Nejdříve, co je to internet.

Wikipedie definuje internet jako: „celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP“. V překladu do normální řeči to znamená obrovské množství zařízení (servery, osobní počítače, mobily, chytré ledničky…), které mezi sebou komunikují (přenášejí data). Tento systém pak poskytuje různé služby, například E-mail, FTP (přenos souborů), DNS (domény), ale také WWW nebo-li „World Wide Web“.

Něco o historii webů

První web vytvořil Tim Berners-Lee při svém působení v CERNu. Pro potřeby webu také vytvořil jazyk HTML a protokol http. První webový server spustil roku 1990 a později v říjnu 1994 založil World Wide Web Consortium (W3C), které dohlíží na další vývoj webových technologii. První webová stránka byla zveřejněna 20. prosince 1990 a popisovala účel projektu World Wide Web a jeho možný vývoj.

Vztah klient-server

V IT slovníčku by se dal nalézt pojem klient-server. Jedná se o velice zjednodušené schéma fungování webu. Funguje tak, že klient pošle serveru nějaký požadavek, např. příkaz pro vygenerování domovské stránky, který server zpracuje a následně výsledek odešle zpět klientovi. Styk mezi klientem a serverem usnadňují různé programy nebo protokoly, jako jsou webové prohlížeče a domény.

Webový prohlížeč a jeho funkce

Webový prohlížeč je pro většinu lidí nezbytný nástroj pro používání služby World Wide Web. Po přesměrování na URL adresu za vás stahuje informace o dané stránce ze serveru a potom je zobrazuje na vašem zařízení. Pro přenášení informací mezi prohlížečem a serverem se používá Hypertext Transfer Protocol – http. Bezpečnější verze tohoto protokolu se nazývá Hypertext Transfer Protocol Secure – https. Tento protokol šifruje přenos mezi klientem a serverem. Webové prohlížeče také obsahují různé služby pro jednodušší a pohodlnější pohyb po internetu. Může to být ukládání hesel, historie prohlížení, cookies nebo anonymní okno.

Co tvoří web?

Web je tvořen kombinací jazyku HTML (Hypertext Markup Language), který vytváří určité značky a implementuje na stránku jejich obsah, a kaskádových stylů CSS (Cascading Style Sheets), které definují vzhled stránky. Pro dynamické prvky webu se používají jazyky JavaScript, PHP, Python a další. Web také obsahuje kombinaci textů, grafického i multimediálního obsahu (obrázky, video, zvuk).

Doména a IP adresa

IP adresa je údaj, který je přiřazený každému webu nebo routeru. Jestliže mezi sebou mají zařízení komunikovat na dálku, tak musejí znát cestu, kterou data poslat. To umožňují IP adresy. Aby se předešlo posílání dat špatnému zařízení, tak je každá IP adresa unikátní. Pro komunikaci pomáhají také domény, které IP adresy zastupují. Po připojení na doménu je klient přesměrován na předem určenou IP adresu, která odpovídá dané webové stránce.

Shrnutí

  1. Internet je obrovské množství zařízení, které mezi sebou komunikují.
  2. Web vytvořil Tim Barners-Lee.
  3. Vztah klient-server je zjednodušné schéma fungování webu.
  4. Webový prohlížeč je nezbytný pro zobrazení webu. Nejdříve stáhne všechny informace o dané stránce a následně je zobrazí na Vašem webovém prohlížeči.
  5. Web je tvořen kombinací jazyků HTML, CSS, popřípadně JavaScript, PHP nebo Python.
  6. IP adresy určují cestu, mezi kterou si zařízení posílají data.